Epiphone - Century (1956)

Epiphone - Century (1956) (full front)
Epiphone - Century (1956) (closeup front)
Epiphone - Century (1956) (full back)
Epiphone - Century (1956) (closeup back)
Epiphone - Century (1956) (headstock front)
Epiphone - Century (1956) (headstock back)

Epiphone - Century (1956)

AED. 11,900.00
Epiphone - Century (1956)